Välkommen till Lyrans Manskör

Sångföreningen Lyrans Manskör, som är det korrekta namnet, är Malmös äldsta manskör. Den startades i februari år 1900 av en grupp sångglada hantverkare och borgare, som ville ha en stunds själslig terapi efter dagens slit.

Den tidens slit är vi oftast besparade från numera, men behovet av att umgås, skratta och sjunga är kanske ännu större idag.

Lyran har uppfattningen, att den sociala gemenskapen skall väga lika tungt som den sångliga kvalitén. Naturligtvis skall den fyrstämmiga sången låta vackert, men vi vill också ha tid för skratt och glad samvaro.

Vi sjunger självklart alla de traditionella manskörssångerna, men blandar gärna med Bellman, Taube, Verdi, Beach boys och Beatles. Ofta blir det även sakral musik i olika kyrkor och medeltida musik när tillfälle bjudes.

 Vi är i dagsläget 28 medlemmar, men har plats för många fler!

Repetitionstid: Torsdagar 19.00 – 21.00

Plats:                Mariakyrkan, Nobelvägen, (Vid vattentornet, 

                          Södervärn).

Dirigent:           Bengt Alme

Ordförande:     Sven-Åke Jönsson  

                        Sven-Ake.Jonsson@lyransmanskor.se

Vill du dela vår gemenskap och sångarglädje eller prova på att sjunga?

Kontakta då: Bengt Alme tfn: 040-15 54 58  Mob: 0709-38 23 69

E-post:  bengt.alme@lyransmanskor.se

Eller: Sven-Åke Jönsson mob: 073-983 74 77‬

E-post:Sven-Ake.Jonsson@lyransmanskor.se

Lyransmanskor.se © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use