2019 En båt tur på kanalen i augusti

2019 Entur på flotten i Augusti