2019 Limhamns Kyrka

2019 Jul Konsert i Limhamns Kyrka

Med Solis: Per-Anders Hedlund,

Flygel David Zhang och

Dirigent Bengt Alm